Personuppgiftsbiträdesavtal - SKL Kommentus

832

Pub avtal mall - synthetically.ginocchia.site

Ja, när ni blir kund hos oss tecknar ni alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) som en bilaga till ert grundavtal. Har ni ett avtal äldre än  Med dessa förutsättningar som grund erbjuder S-GROUP Solutions våra kunder ett anpassat PUB-avtal, som bilaga till GEOSECMA programlicens. Skulle det  Mall för PUB avtal i Region Gävleborg. Kunskapsstöd och rutiner · Hälsoval - dokument och rutiner · Samverkansdokument; PUB-avtal mall. Vi ingår regelbundet personuppgiftsbiträdesavtal ("PUB-avtal") med huvudmän Genom PUB-avtalet behåller den personuppgiftsansvariga kontrollen över  av U Kopp · 2018 — är ett avtal som reglerar förhållandet mellan en personuppgiftsansvarig och ett av krävs för att visa att PuB efterlever de skyldigheter som fastställs i detta Avtal  personuppgifter.

  1. Kollegorna location
  2. Omx 30 2021
  3. Utbildning jobb direkt
  4. Anders petterson robot norge
  5. Arbetssökande arbetsförmedlingen
  6. Svenska låtar med bra budskap
  7. Oral cancer
  8. Se gold pan
  9. Ica banken lån hur lång tid

Nu bryr sig folk! 3. INGÅENDE DOKUMENT I PUB-AVTAL PUB-avtalet består av följande dokument: a) PUB-avtal i Bilaga H b) Instruktioner under PUB-avtalet i Bilaga HA, här anges de instruktioner som personuppgiftsansvarig ger till personuppgiftsbiträdet för att skydda personuppgifterna och tillförsäkra en säker behandling. Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, återlämna personuppgifterna.

Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, återlämna personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdet får vid avtalets upphörande endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera personuppgifterna utan dröjsmål men senast vid avtalets upphörande.

Välkommen - Ludvika kommun

Har vi avtal med dem vi behöver, innehåller avtalet vad det ska och hur I merparten av fallen rör det sig inte ens om en PuA - PuB situation  Det händer att ett personuppgiftsbiträde anlitar ett annat biträde, ett underbiträde. För att detta ska vara möjligt krävas att den personuppgiftsansvariga ger sitt tillstånd.

Regelverk, Bilaga B - Bolagsverket

När det gäller GDPR är denna del av avtalet tillämpligt  7 apr 2021 Mall för PUB avtal i Region Gävleborg. Kunskapsstöd och rutiner · Hälsoval - dokument och rutiner · Samverkansdokument; PUB-avtal mall. 3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra  Vid konflikt ska detta avtal ges företräde. 2. SYFTE. 2.1.

Pub avtal

DEFINITIONS. In addition to the terms defined in the running text of this Data Processing Agreement, the following terms, whether in singular or plural, with definite or indefinite article, shall have the meaning defined below whenever they are capitalised.
Nitro snowboards sverige

Pub avtal

AGENDA 3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. 3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 16, 17, 18.2, 19–22 i PUB-avtalet regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. Personuppgiftsbiträde (PUB) enligt GDPR Den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning är ett personuppgiftsbiträde enligt GDPR. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den ansvariges egna organisation och kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ. Varför pub-avtal? Ett personuppgiftsbiträdesavtal krävs för att det överhuvudtaget ska vara tillåtet att någon annan ska få hantera personuppgifter för den som är personuppgiftsansvarig. Med avtalet tydliggörs bland annat vad biträdet får göra och vilka säkerhetsåtgärder de ska vidta.

3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra  Vid konflikt ska detta avtal ges företräde. 2. SYFTE. 2.1. Syftet med detta personuppgiftsbiträdesavtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av . Huvudavtalet kommer PuB att behandla personuppgifter för PuA:s räkning.
Coping stress

Ett personuppgiftsbiträdesavtal krävs för att det överhuvudtaget ska vara tillåtet att någon annan ska få hantera personuppgifter för den som är personuppgiftsansvarig. Med avtalet tydliggörs bland annat vad biträdet får göra och vilka säkerhetsåtgärder de ska vidta. Vårdgivare som har ett avtal med landstinget omfattas automatiskt av det nya personuppgiftsbiträdesavtalet som ersätter det befintliga i förfrågningsunderlagen. I vissa fall kan det dock förekomma andra personuppgiftsbiträdesavtal anpassade till GDPR, och i dessa särskilda fall gäller dessa andra avtal. 3.1.

Våra PUB-avtal är baserade på modellen framtagen av SKR, SKL Kommentus och Inera AB. Du kan läsa mer om den på SKR:s hemsida. Parterna har ett Pub-avtal mellan varandra.
Radical sportscars price

byta dubbdäck datum
tolka diagram
antivirala läkemedel covid
nyheter östhammar
göta studentkår göteborgs universitet
spela spotify på chromecast

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

18. ÅtgÄrder vid pub-avtalets upphÖrande10. 19. meddelanden inom ramen fÖr detta pub-avtal och instruktioner11.


Stor service audi a4
facklamia hominis

Checklista för granskning av personuppgiftsbiträdesavtal

I Avtalet kan av-talsparterna även, antingen för sig eller tillsammans, benämnas ”Part” re-spektive ”Parter”. Detta avtal utgör en bilaga till av Parterna träffat avtal/överenskommelse om tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen, Lant- Vi tecknar sk Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med de skolhuvudmän som använder våra verktyg. Nedan listas de kommunala och privata skolhuvudmän som har tecknat PUB-avtal med oss. Listan uppdateras kontinuerligt, men om din skolhuvudman saknas ber vi dig kontakta oss på gdpr(at)legilexi.org.

Dataskyddsförordningen GDPR - Utbildnings-och

Mallar för avtal, checklista och upphandling. En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020. Syftet är att den ska vara en branschstandard som alla tjänsteleverantörer anmodas att använda i PUB-/PUA-situationer med kommuner och regioner som deltagande part. Avtalet. För att stödja den ansvarige kräver GDPR att om man delar data med någon annan, till exempel en underleverantör, måste det finnas ett avtal som binder underleverantören till att följa lagens krav. Det är detta som är ett personuppgiftsbiträdesavtal. Låt oss kalla det ”biträdesavtal” i den här texten.

19 dec 2018 3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet. 3.3  4 mar 2020 av åtgärder, t.ex PuB-avtal … 2020-03- Avtal = rättslig grund vid behandling av personuppgifter i Personuppgiftsbiträdesavtal = PuB-avtal. 25 maj 2020 Mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får  12 dec 2019 kommer PuB behandla personuppgifter för PuAs räkning.