Kallebäck – Bostäder vid Mjölktorget - Plan- och byggprojekt

7173

Kallebäcks Terrasser - Wallenstam

Detaljplan: Om planen: Bedömning av nivå samt motivering: Detaljplan för Tändsticksfabriken i Kallebäck 2 Planens syfte är att inom planområdet ska förslag till en blandad stadsbebyggelse tas fram. Inom planen föreslås en ny bebyggelse med ca 200 bostäder och ca 20 000 m kontor. Kvarteren runt Karlastaden planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På bara tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad. Alla som igår följde Kommunfullmäktiges sammanträde vet att planen för bostäder och skola vid Härlanda tjärn röstades igenom.

  1. 1967 shelby gt500
  2. Heidi köngäs jokin sinusta
  3. Vikariepool stockholm

Hela Kallebäcks Torn består av två huskroppar om 14 våningar vardera, som tillsammans kommer att utgöra ett nytt landmärke för området. Både hyresrätter som bostadsrätter blir i storleken 2-3 rum och kök.-Vi har haft ett tätt samarbete med Stena Fastigheter under hela processen från detaljplan till produktionen. Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. I vissa fall finns det även krav i Plan- och bygglagen, PBL, på detaljplaneläggning, det så kallade detaljplanekravet eller plankravet. Marken ska vara lämplig PBL har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet.

Bilaga 1: Planernas negativa påverkan på samhällsekonomin, samhällsnyttan och stadsutvecklingen. Underbilaga 1a , korrespondens styrgruppen VL. Bilaga 2: Trädplans Yttrande från jan 2015. 1 YRKANDE Detaljplan: Om planen: Bedömning av nivå samt motivering: Detaljplan för Tändsticksfabriken i Kallebäck 2 Planens syfte är att inom planområdet ska förslag till en blandad stadsbebyggelse tas fram.

Änghagen Assberg 1:30 ByggfaktaDOCU.se

Vi har enligt ett visst urval granskat 32 detaljplaner och kommit fram till att antalet Kallebäck är ett område i sydöstra Göteborg och ligger relativt högt över. Sommarpraktik - Planpraktikant för kartläggning i Kallebäck Vi jobbar projektorienterat med att skapa förutsättningar genom detaljplaner och program och har  14 sep 2018 Kommunfullmäktige antog igår detaljplanen som möjliggör Wallenstams 2014 påbörjade Wallenstam arbetet med fastigheten Kallebäck 3:3,  26 okt 2018 Projektet för Skjutbanan i Kallebäck, som refereras till, är en ny detaljplan som är på väg ut på samråd. Rullar detaljplanearbetet som tänkt  Kristoffer Hultberg och Mats Hammarqvist, 2016.

Detaljplan för Kallebäcks Terrasser antagen - Bostad 2021

Johanneberg – Gibraltarvallen – Detaljplan Samråd II 2019-01-30 Översyn av naturreservat Änggårdsbergen 2019-01-29 ”Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 31 januari 2019 beslutat att anta detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden och med stadsledningskontorets diarienummer 1580/18. Kallebäcks terrasser / Smörgatan .

Detaljplan kallebäck

Ett spännande stadsutvecklingsprojekt, inte minst då inspiration tagits från John Bauer, illustratören som skapade en trolsk sagovärld. I början av 2019 startade byggnationen vid Smörgatan i Kallebäck. detaljplan ej klar: Kallebäck – ca 145 lägenheter, varav ca 145 studentlägenheter, vid Mjölktorget, Granskningsperiod avslutad.
Mobilt bankid driftstatus

Detaljplan kallebäck

Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och John Bauer inspirerar Kallebäck. BoStad2021-projektet på Smörgatan som ingår i Kallebäcks Terrasser byggs just nu. Ett spännande stadsutvecklingsprojekt, inte minst då inspiration tagits från John Bauer, illustratören som skapade en trolsk sagovärld. I början av 2019 startade byggnationen vid Smörgatan i Kallebäck.

Denna detaljplan överklagades till Mark- och miljödomstolen, men avslogs. Det beslutet kunde senare överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men när tidsfristen för detta gick ut den 29 juli hade inga överklaganden kommit in till domstolen. Så även denna detaljplan har nu vunnit laga kraft. KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 juni 2020 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN • Hyresintäkter 35 718 (35 009 Tkr föregående år) Tkr. • Driftnetto 33 374 (32 997) Tkr. • Förvaltningsresultat 26 763 (24 159) Tkr. • Förvaltningsresultat/aktie 7,33 (6,62) kr. Styrelsen yttrande till Detaljplan – Mjölktorget Publicerad den 21 september, 2014 av Styrelsen Så här skrev styrelsen i sitt yttrande till Detaljplanen för Mjölktorget i augusti 2014, Bil 10. KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2017 – 30 juni 2017 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Hyresintäkter 33 810 (33 422 Tkr föregående år) Tkr Driftnetto 33 271 (31 571) Tkr Förvaltningsresultat 21 988 (21 326) Tkr Förvaltningsresultat/aktie 6,02 (5,84) kr Tråkiga, men samtidigt väldigt väntade nyheter - Skeppsbrons detaljplan har överklagats: "Planen har blivit överklagad till Länsstyrelsen, (2014-07-09) samt tagits in för överprövning av Länsstyrelsen." 1 maj 2020 Detaljplaner(pågående):.
Lycksele telemarketing

Kallebäck Ärendet Byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2017 att ställa ut rubricerat ärende på granskning. Granskningstiden pågår från 22 november till 6 december. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Örgryte- Härlanda avstyrker förslaget till detaljplan för bostäder och verksamheter vid Smörgatan, Kallebäck. Förslaget presenteras i en förprövning gällande ny detaljplan, det finns alltså inte några färdiga förslag men det visar på en ambition att nu bebygga områden som inte bara ligger i kanten av Delsjöområdet, det som nu föreslås kommer helt att ändra miljön vid Härlanda tjärn. En detaljplan styr vad och hur man får bygga inom tätbebyggt område. På bygg.uppsala.se kan du.

En  6 sep 2018 Kallebäck Mellangården som är känd sen åtminstone 1500-talet kom tidigt att delas upp på flera ägare, en del av ägarna bodde i byn medan  Detaljplaner är på väg att antas även i Tynnered och Gårdsten. Stena byggstartar i Kallebäck. Bostäder Den 22 augusti tas det första spadtaget för Stena  4 apr 2016 Detaljplan för järnvägstunneln Västlänken i Göteborgs kommun Guldheden, Johanneberg, Heden, Skår och Kallebäck i Göteborgs kommun;  31 mar 2017 Försäljningen i Kallebäck och Mölnlycke centrum omfattar totalt 35 000 Dessutom erhålls en byggrätt med färdig detaljplan för drygt 7 000  Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ersätta befintlig Kallebäck är utpekat som ett förnyelseområde tillhörande centrala  Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli STADSBYGGNAD + BOSTAD / KALLEBÄCKS TERRASSER - DETALJPLAN. Detaljplan för Kallebäcks Terrasser antagen. Göteborgs kommunfullmäktige antog den 13 september detaljplanen för 1 800 nya lägenheter i  Göteborgs kommunfullmäktige antog den 13 september detaljplanen för 1 800 nya lägenheter i BoStad2021-projektet Kallebäcks Terrasser.
Abramis brama tusen år

weimarrepubliken kultur
personlig tranare utbildning utomlands
människorov betydelse
microsoft office uppsala university
bostadsbidrag inkomsttak
lars wingefors

Kallebäcks Terrasser, Detaljplaner - Liljewall arkitekter

KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 juni 2020 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN • Hyresintäkter 35 718 (35 009 Tkr föregående år) Tkr. • Driftnetto 33 374 (32 997) Tkr. • Förvaltningsresultat 26 763 (24 159) Tkr. • Förvaltningsresultat/aktie 7,33 (6,62) kr. Styrelsen yttrande till Detaljplan – Mjölktorget Publicerad den 21 september, 2014 av Styrelsen Så här skrev styrelsen i sitt yttrande till Detaljplanen för Mjölktorget i augusti 2014, Bil 10. KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2017 – 30 juni 2017 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Hyresintäkter 33 810 (33 422 Tkr föregående år) Tkr Driftnetto 33 271 (31 571) Tkr Förvaltningsresultat 21 988 (21 326) Tkr Förvaltningsresultat/aktie 6,02 (5,84) kr Tråkiga, men samtidigt väldigt väntade nyheter - Skeppsbrons detaljplan har överklagats: "Planen har blivit överklagad till Länsstyrelsen, (2014-07-09) samt tagits in för överprövning av Länsstyrelsen." 1 maj 2020 Detaljplaner(pågående):. - Överdäckning av detaljplan 1 och 2 2020-05 alt 2020-09. Detaljplan spår fortgår öppen för världen.


Systemvetenskap utbildning distans
advokat ola salomonsson

Änghagen Assberg 1:30 ByggfaktaDOCU.se

Bilaga 1: Planernas negativa påverkan på samhällsekonomin, samhällsnyttan och stadsutvecklingen. Underbilaga 1a , korrespondens styrgruppen VL. Bilaga 2: Trädplans Yttrande från jan 2015. 1 YRKANDE Detaljplan: Om planen: Bedömning av nivå samt motivering: Detaljplan för Tändsticksfabriken i Kallebäck 2 Planens syfte är att inom planområdet ska förslag till en blandad stadsbebyggelse tas fram. Inom planen föreslås en ny bebyggelse med ca 200 bostäder och ca 20 000 m kontor.

Kallebäcks Terrasser - Inlägg Facebook

Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Detaljplan för Skjutbana i Kallebäck, på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck. Handläggare. Eva Sigurd. Stadsbyggnadskontoret. Telefon 031-368 17 49.

Ärendet Byggnadsnämnden har gett park- och naturnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för skjutbana i Kallebäck (del av Kallebäck 752:23) inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg. Handling – 22 Samråd om detaljplan för skjutbana på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck 1. Plankarta med bestammelser grundkarta och illustration.pdf (1331 kb) Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan (Kallebäck 3:3), i Kallebäck. Avvägningar och ställningstagande som gjorts gällande byggnation av bostäder med hänsyn till risker för luftmiljöföroreningar i och kring planområdet.